Yoshiko Nordeborg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4287

Mobilnummer:

E-post: yoshiko.nordeborg@hb.se

Rumsnummer: D502

Signatur: YONO