Helen Lindgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4033

Mobilnummer:

E-post: helen.lindgren@hb.se

Rumsnummer: A611B

Signatur: HNLI