Karin Bergman

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4335

E-post: karin.bergman@hb.se

Signatur: KABE