Karolina Ideböhn

Verksamhetsstöd

Kommunikation

Telefonnummer: 033-435 4370

E-post: karolina.idebohn@hb.se

Rumsnummer: D600

Signatur: KAID