Reghan Borer

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4328

E-post: reghan.borer@hb.se

Signatur: RGBO