Sara Lorén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4622

Mobilnummer:

E-post: sara.loren@hb.se

Rumsnummer: C828

Signatur: SALR