Anmäl brister i tillgänglighet

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Hur vill du bli kontaktad?

För att vi ska kunna kontakta dig så behöver vi ta del av din epost. 

Vill du inte bli kontaktad så kan du lämna nedanstående fält tomma. 

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av de medarbetare på kommunikationsavdelningen som ansvarar för webbplatsens tillgänglighet.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas när de inte anses nödvändliga längre.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.