Tipslista från Högskolan i Borås inför sommaren 2021

---

Amira Sofie Sandin, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap, tog ett ovanligt grepp när hon gjorde sin avhandling och forskade tillsammans med en grupp 16-åringar. I avhandlingen presenterar hon tre strategier ungdomar använder för att presentera sin identitet i sociala medier.

Läs mer: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/juni/ny-forskning-med-ungdomar-om-sociala-medier/

Kontaktuppgifter: Mobil: 0790-983300, E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

--- 

Betty Rohdin är senior rådgivare vid Polisprogrammet och kanske den största anledningen till att starten av polisutbildningen i Borås varit så framgångsrik. Betty har tidigare varit chef vid polisutbildningen i Växjö under 17 år och togs in av ledningen vid polisutbildningen i Borås för hennes spetskunskaper inom polisutbildning.

Kontaktuppgifter: E-post: betty.rohdin@hb.se, telefon: 0701-000471

---

Emma Roos af Hjelmsäter är forskare i rättspsykologi och undervisar på Polisprogrammet i utredning och förhörsmetodik. Polisförhör är ett ämne som är aktuellt på flera sätt. Polismyndigheten har ett pågående arbete med att ta fram nationella riktlinjer och det finns också ett internationellt projekt som nyligen presenterade sina riktlinjer, som syftar till att förhör ska få fram så mycket och så bra information som möjligt, samtidigt som mänskliga rättigheterna etc. respekteras, och tortyr inte används.

Kontaktuppgifter: E-post: emma.roos_af_hjelmsater@hb.se, telefon: 0790-670424

--- 

Polislärare Evelina Tannerfors Henckel är programansvarig och ämnesansvarig för Polisens nationella förarutbildning (PNF). En polis ska ha genomgått Steg 1,2 och 3 av PNF varav Steg 1 sker under grundutbildningen till Polis. Att köra polisbil är något av det farligaste man gör som polisman och det krävs stor skicklighet att framföra ett fordon i hög hastighet.

Kontaktuppgifter: E-post: evelina.tannerfors_henckel@hb.se, telefon: 0725-889964

--- 

Polislärare Fredrik Strömkvist är ämnesansvarig för polisiär konflikthantering. Han är undervisar inom kommunikation, mental förberedelse, fysiska tekniker och metoder, pepparspray och skjutvapen vid polisutbildningen.

Kontaktuppgifter: E-post: fredrik.stromkvist@hb.se, telefon: 0704-928440

--- 

Johan Herlitz, hjärtläkaren som blev Sveriges första professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås. Han är en av nyckelpersonerna i att allt fler liv kunnat räddas vid plötsligt hjärtstopp.

Läs mer: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/juni/sa-blev-hlr-arbetet-en-svensk-framgangssaga/

Kontaktuppgifter: Mobil: 0734-612002, e-post: johan.herlitz@hb.se

--- 

Magnus Andersson Hagiwara är ny professor i prehospital akutsjukvård. Han är föreståndare för Prehospen - centrum för prehospital forskning, och ska bland annat fokusera på att samla forskningsmaterial rörande prehsopital vår, alltså vård som sker innan patienten kommer till sjukhus, på ett ställe. 

Läs mer: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/juni/tva-nya-professorer-forstarker-forskningsomradet-manniskan-i-varden/

Kontaktuppgifter: Mobil: 0705-410255, e-post: magnus.hagiwara@hb.se

--- 

Maria Lundvall, universitetslektor i vårdvetenskap, försvarade sin avhandling i januari. Där undersökte hon hur unga upplever sitt liv vid existentiell oro. Hon ville öka omvärldens förståelse för ungas oro.

Läs mer: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/januari/sa-upplever-unga-vuxna-existentiell-oro/

Kontaktuppgifter till Maria Lundvall: Mobil: 0790-677146, e-post: maria.lundvall@hb.se

--- 

Marita Flisbäck är ny professor i sociologi. Hennes forskning rör existentiell mening, erkännande och makt. Särskilda områden är pensioneringens innebörd i människors liv och faktorer som påverkar ett förlängt yrkesliv, strategier för erkännande i lågstatusyrken, jämställdhet, familjeliv och karriär inom konst- och kultursektorn, samt betydelsen av kulturellt entreprenörskap för lokal utveckling.

Läs mer: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/juni/tva-nya-professorer-forstarker-forskningsomradet-manniskan-i-varden/

Kontaktuppgifter: Mobil: 0701-806340, e-post: marita.flisback@hb.se