Grafisk bild

Framtidens bibliotek behöver dig med flera språk!

I dag utvecklas folkbibliotek snabbare än någonsin. På sitt bibliotek kan människor inte bara låna böcker och studera utan också gå på föreläsningar, delta i aktiviteter och workshops och mycket annat. Bibliotek tillgängliggör information och litteratur i många format och är mötesplatser där alla typer av människor kan hitta någonting som intresserar, inspirerar och utvecklar dem.

Biblioteken har till uppgift att främja demokrati, bildning, kunskapsutveckling, kulturliv och integration. Bibliotekets resurser på olika språk är av stort värde för alla som har ett annat modersmål än svenska, och för människor som nyligen kommit till Sverige är biblioteket och bibliotekarien ofta en viktig vägledare in i det nya samhället. 

Som bibliotekarie blir du specialist på att förmedla litteratur och kultur, och på att hitta, sålla och värdera information och på att koppla samman rätt person med rätt information i rätt läge. Med dina kunskaper skulle du som mångspråkig bibliotekarie få en unik möjlighet att spela en aktiv roll i framtidens samhällsbygge. Bli bibliotekarie du med!