Har kulturpolitiken lyckats?

Välkommen till ett halvdagsseminarium där vi uppmärksammar professor Carl-Johan Klebergs roll och betydelse för såväl den svenska kulturpolitikens utformning som hans arbete med att stärka relationen mellan den kulturpolitiska forskningen och praktiken.

Tillsammans med Torbjörn Forsell publicerade Kleberg 2019 boken Har kulturpolitiken lyckats?  Svaret på frågan är enligt författarna negativt. Flera av de utmaningar som identifieras i boken kan också gälla för övriga nordiska länder som brukar presenteras gemensamt under ”den nordiska kulturpolitiska modellen”. Klebergs gärning bildar en utgångspunkt för en vidare diskussion om dagens kulturpolitik, dess relation till forskning och möjligheten för nordiskt samarbete. 

– Till minne av Carl-Johan Kleberg (1929 - 2020)

Vid seminariet kommer flera av de kulturpolitikforskare som deltog i uppbyggnaden av forskningsfältet i de nordiska länderna att diskutera utmaningar i såväl kulturpolitikforskningen som den kulturpolitiska praktiken. Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar på ett mingel med lite tilltugg.

Seminariet arrangeras av Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys och är ett förseminarium till den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning som hålls i Borås, 10-12 november 2021. Läs mer om konferensen här.

                      

Arrangemanget genomförs på skandinaviska, eventuellt kan någon del av programmet hållas på engelska.

Program

13:00 Välkomna: Carl-Johan Kleberg och den nordiska kulturpolitiska forskningen.
Minnen och reflektioner över hans roll och gärning från vänner och forskare
Dan Brändström, VD för Riksbankens Jubileumsfond1993-2006
Dorte Skot-Hansen, lektor emeritus vid Köpenhamns universitet
Per Mangset, professor emeritus vid Universitetet i Sørøst-Norge
Ritva Mitchell, f.d. Vice-President of the ERICarts Network and Institute

14:00  Har kulturpolitiken lyckats- om inte, varför? - panelsamtal med kulturpolitiska forskare från Norden.
Moderator:  Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Deltagare: Per Mangset, Dorte Skot-Hansen, Anders Frenander, Ritva Mitchell och Nanna Kann-Rasmussen (lektor, Ph.d vid Köpenhamns universitet)

15:30 Kafferast

16:00 Kulturanalys Norden presenterar tre rapporter
Kulturanalys Norden kommer att presentera tre rapporter som på olika sätt relaterar till den offentliga kulturpolitikens tillstånd i de nordiska länderna. De tre rapporterna handlar om offentliga bidragsordningar, konstnärlig frihet respektive coronapandemins effekter på kulturområdet.

17:30 Mingel, The Company, Högskolan i Borås

Anmälan

Anmälningsformulär finns längre ner på webbsidan.

Om Carl-Johan Kleberg
Carl-Johan Kleberg är en portalfigur inom svensk kulturpolitik. Han inledde sin yrkesbana redan i slutet av 1950-talet på ecklesiastik-/utbildningsdepartementet och blev 1964 departementssekreterare på kulturavdelningen. Kleberg kom därefter att engageras som expert i sekretariatet för 1972 års kulturutredning. När Statens kulturråd bildades i mitten av 1970-talet blev han efter några år chef för enheten för utveckling och tvärkulturella frågor. Kleberg kom i den rollen att arbeta aktivt i Unesco och i Europarådssammanhang där han tidigt engagerade sig i ett Europeiskt nätverk för kulturpolitisk forskning och utveckling. Efter pensionen engagerades han av Riksbankens Jubileumsfond under 12 år där hans vidsträckta internationella nätverk hade stor betydelse för fondens växande intresse för forskning om kultur och kulturpolitik.

Anmälan Klebergdagen

Välkommen att anmäla dig till Klebergdagen, ett halvdagsseminarium på temat "Har kulturpolitiken lyckats?" den 9 november kl 13:00–17:30. Efter seminariet bjuds det in till mingel som startar kl. 17.30.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Medverka på mingel efteråt? *

Under minglet kommer det att bjudas på vegetariskt förtäring. Om du har några kostpreferenser vänligen fyll i det i blocket nedan. 

Samtyckte

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evene­manget vid högskolan, i syfte att planera och administrera evene­manget samt kommun­icera med dig innan eller under evenemanget. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Högskolan kommer att skicka vidare eventuella kostpreferenser till resturatör för beställning av kost till minglet. Alla uppgifter kommer att raderas sju dagar efter genomfört evenmang. 

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.