Kurs för chefer och biblioteksledare: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Kursinnehåll

Förutom att möta intressanta föreläsare och presenteras för aktuell forskning, får du med dig värdefulla erfarenheter från dina kurskamrater och ett stärkt kollegialt nätverk. 

Kursen är strukturerad kring fem digitala kursträffar med olika teman där du får möta föreläsare, ta del av inspelat kursmaterial, redovisa uppgifter och diskutera kursrelaterade frågor med övriga kursdeltagare. Mellan kursträffarna genomför du reflekterande uppgifter som på flera sätt länkar träffarnas tema till ditt praktiska arbete och professionella roll.  
 
Centrala delar i kursen är ett vetenskapligt förhållningssätt, perspektiv på delaktighet och deltagande samt utveckling av chefsrollen i en lärande organisation. Kursen knyter även an till bibliotekslagen, FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra för uppdraget relevanta styrdokument. Under kursen kommer du att utveckla din kunskap och förståelse för bibliotekariens roller, metoder, verktyg och förutsättningar relaterat till det läsfrämjande arbetet för och med barn och unga. I den avslutande delen av kursen tar du fram och presenterar en strategisk plan för läsfrämjande i relation till din kommuns specifika förutsättningar. Efter genomförd kurs får du ett intyg från Högskolan i Borås.

Praktiskt kring kursen

Plats: digitala träffar, via Zoom    
Kursperiod: september 2023 - mars 2024  
Kursdatum: 21 september, 26 oktober, 30 november, 18 januari och 14 mars (alla tillfällen är kl. 13:00-16:00)  
Beräknad tid för egna studier under kursperioden: två timmar i veckan (utöver kursträffarna)  
Sista ansökningsdatum: 5 juni 2023 

Urval och antal kursdeltagare

Följeforskningsprojekt

Kontakt

Arrangör: Bibliotekshögskolan på uppdrag av Kulturrådet