MIK-dagen 6 december 2021

6 december kl. 10:00 – 12:00

Sedan UNESCO 2011 lanserade sitt ramverk för Medie- och informationskunnighet, MIK, har dokumentet legat till grund för mycket av det MIK-arbete som bedrivs i Sverige. Organisationer, myndigheter, skolor, bibliotek och lärosäten har haft en gemensam utgångspunkt för att diskutera MIK.

Nu lanserar UNESCO ett nytt ramverk. Vad är nytt? Hur har UNESCOs arbete med MIK förändrats under dessa 10 år och hur ser arbetet ut framåt? Hur arbetas det med MIK i världen, Europa och i Sverige.

Medverkande

Alton Grizzle är Programme Specialist vid UNESCO i Paris och har lång erfarenhet av UNESCO:s MIK-arbete. Han har deltagit i framtagandet av både det gamla och det nya ramverket. Alton beskriver arbetet med framtagandet av det nya dokumentet och vad som är nytt.

Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare på Nordicom och medförfattare till
ramverket. Hon leder även UNESCO:s universitetsnätverk MILID. Maarit beskriver MILIDS arbete, men också MIK-forskningsarbetet och hur det är organiserat på den lokala, svenska, nordiska och internationella nivån.

Tove De Vries från Myndigheten för press, radio och tv berättar hur de europeiska myndigheterna samverkar för att dela med sig av sina erfarenheter och metoder för att stoppa den snabba utvecklingen av desinformation och förbättra arbetet med MIK. Tove beskriver även EU:s nya AV-direktiv och vad det kan betyda i en svensk kontext.


Martina Wagner från Statens medieråd och ansvarig för
det nationella nätverket MIK-Sverige, berättar om
myndighetens och nätverkets arbete. Inte minst den nya
resursen, MIK-Sveriges kunskapsbank.


Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio reflekterar avslutningsvis över skillnader mellan UNESCO:s gamla och nya ramverk. Hur andra internationella organisationer arbetar med de framtidskompetenser som alla verkar vara överens om att vi behöver för att utveckla demokratiskt hållbara samhällen.

Arrangörer