Illustration av en virussymbol

Coronavirus

Från och med 28 mars 2022 återgår högskolans verksamhet till normalläge. Det innebär att verksamheten normalt pågår som vanligt utan särskilda coronarestriktioner. I undantagsfall kan det inom vissa utbildningar finnas behov av att fortsätta med vissa begränsade åtgärder och anpassningar.

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och förbereder för ev. förändringar i information och agerande. Alla rekommenderas också att följa informationen från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD.

Högskolan har webbsidor med specifik information för medarbetare och studenter. 

Externa länkar med kontinuerliga uppdateringar

Folkhälsomyndighetens webbsida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter