Doktorshatt och lagerkrans

Doktorspromotion 2022

Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examenstillstånd på forskarnivå, vilket är Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.

De doktorer som promoverades 2022 har försvarat sin doktorsavhandling och tagit ut sin doktorsexamen under perioden 1 mars 2019–31 januari 2022. 

Det är valfritt att delta vid doktorspromotionen. Följande doktorer promoverades vid Akademisk högtid 2022. 

<

Filosofie doktorsexamen 

 

Tarun Kumar Agrawal

Textilt management

Avhandling: Contribution to development of a secured traceability system for textile and clothing supply chain

 

 

 

Åsa Israelsson-Skogsberg

Vårdvetenskap

Avhandling: Children living with Home Mechanical Ventilation: The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants

 

 

 

Sheenam Jain

Textilt management

Avhandling: Big Data Management Using Artificial Intelligence in the Apparel Supply Chain: Opportunities and Challenges

 

 

 

 

Aleksandra Jarling

Vårdvetenskap

Avhandling: Delad utsatthet Vård i hemmet ur äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv. // Shared vulnerability home care from the perspective of older people, family caregivers, and professional caregivers

 

 

 


Jonas Karlsson

Vårdvetenskap

Avhandling: Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses

 

 

 

Chandadevi Giri

Textilt management

Avhandling: Datadriven AI Techniques for Fashion and Apparel Retailing

 

 

 

 

Maria Lundvall

Vårdvetenskap

Avhandling: Sårbarhet, mod och inbjudan: Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro // Vulnerability, Courage and Invitation – Young adult’s endeavor to wellbeing in an existence profoundly marked by existential concerns

 

 

 

Petchprakai Sirilertsuwan

Textilt management

Avhandling: Manufacturing Decisions and A Multi-tier Supply Location Decision-Support Model for Enhancing Sustainability in Textile and Clothing Supply Chains

 

 

 

Anders Sterner 

Vårdvetenskap

Avhandling: Att vårda i akuta situationer – Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv //Caring in acute situations – Novice nurses’ perspectives

 

 

 

Fredrika Sundberg

Vårdvetenskap

Avhandling: A room designed for caring: Experiences from an evidence-based designed intensive care environment
 

 

Berthilde Uwamwezi 

Biblioteks- och informationsvetenskap

Avhandling: Merger and management: University of Rwanda libraries in a transitional context

 

 

 

 

Malin Östman

Vårdvetenskap

Avhandling: Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

Konstnärlig doktorsexamen 

Linnéa Bågander

Design

Avhandling: Body movement as material: Designing temporal expressions

Jyoti Kapur

Design

Avhandling: On the Textility of Smell in Spatial Design 

 

 

 

Svenja Keune

Design – textildesign

Avhandling: On Textile Farming: Living indoors

 

 

 

Tonje Kristensen Johnstone

Design

Avhandling: Around Over Between Up...: Spatial properties as variables in textile design

 

 

 

 

 

Vidmina Stasiulyte

Design

Avhandling: Wearing Sound: Foundations of Sonic Design

 

 

 

 

 

Teknologie doktorsexamen

 

Pedro Brancoli

Resursåtervinning

Avhandling: Prevention and valorisation of surplus bread at the supplier-retailer interface

 

 

 

Francis Chinweuba Eboh

Resursåtervinning – energiteknik

Avhandling: Efficiency Improvements in Waste-to-Energy Combustion Processes: Method Development and Evaluation

 

 

 

Prisca Eutionnat

Textil materialteknik

Avhandling: 3D printing of polymers onto textiles: An innovative approach to develop functional textiles

 

 

Razieh Hashemi Sanatgar

Textil materialteknik

Avhandling: FDM 3D printing of conductive polymer nanocomposites: A novel process for functional and smart textiles

 

 

 

Sweta Iyer

Textil materialteknik

Avhandling: Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach

 

Amir Mahboubi Soufiani

Resursåtervinning – industriell bioteknik

Avhandling: Immersed flat­-sheet membrane bioreactors for lignocellulosic bioethanol production

 

 

 

 

Mohammad Neaz Morshed 

Textil materialteknik 

Avhandling: Immobilizing catalysts on textiles: case of zerovalent iron and glucose oxidase enzyme

 

 

 

Madumita Sadagopan

Byggteknik

Avhandling: Recycling of concrete in new structural concrete

 

 

 

 

Sina Seipel

Textil materialteknik

Avhandling: Ink Jetting of Photochromic Ink: Towards the Design of a Smart Textile Sensor