Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

Tid: Söndag 3 juli 2016, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

I debatten om den högre utbildningens och forskningens kvalitet och effektivitet talas ofta om vikten av profilering. Men hur profilerat är egentligen det så kallade högskolelandskapet idag? Och är profilering enbart av godo?

I debatten om den högre utbildningens och forskningens kvalitet och effektivitet talas ofta om betydelsen av att beakta de skillnader som finns i förutsättningarna för olika lärosäten. Detta ger upphov till flera frågor: Hur profilerat är det så kallade högskolelandskapet idag? Är profilering bra? Hur ser processen ut för att uppnå en ökad grad av profilering? Hur kan lärosätena arbeta för att åstadkomma en ökad profilering. Vilka medel finns och vilka förändringar i styrning och resursfördelning bör regeringen genomföra för att nå en ökad profilering? Vid seminariet kommer förslag till förändringar diskuteras. En panel kommer att kommentera det ”recept” på styrmodell som kommer att läggas fram under seminariet.

Medverkande:

  • Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot (m), Utbildningsutskottet
  • Johan Alvfors, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
  • Ingrid Petersson, GD, Formas
  • Lena Hallengren, riksdagsledamot (s), Utbildningsutskottet

Moderator:

  • Hanna Berheim