Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Tid: Måndag 4 juli 2016, kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Tillsammans står de för ett helt nytt paradigm som inte bara är branschöverskridande utan omkullkastar vad som är en bransch. Både en ny industri- och samhällssektor börjar skönjas, som vi kallar Re: där reparation och renovering blir nyckelprocesser och nytillverkning av produkter, blir undantaget. Tjänster och produktion blandas. Industri och hantverk möts. I framtiden sker inte produktionen bara i fabriker utan värden tillförs flera gånger och på flera ställen till en vara. Vi börjar se möjligheter i det som varit glömt och gömt; avfall (reservdelar, sekundärt råmaterial eller energi), det redan använda (secondhandkläder), det outnyttjade (klädbibliotek).  Men om Re: ska bli en samhällssektor, vad finns det för kommersiella möjligheter?

Medverkande:

Anita Pettersson, Docent i energiteknik,  Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås

Nils-Krister Persson, docent, Smart Textiles/Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Stefan Håkansson, VD, EON Värme

Emma Enebog, hållbarhetschef, Myrorna

Moderator, Erik Mattsson, Ordrum

Läs mer

Läs mer om Smart Textiles.

Läs mer om forskningen vid Swedish Centre for Resource Recovery.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.