Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs?

Tid: Fredag 7 juli 2017, kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Har universitetslärarna den akademiska frihet som behövs för att utbilda studenter till kritiskt tänkande och kompetenta medarbetare och medborgare? Det är temat för detta seminarium med en kort inledning följt av paneldiskussion. Vilka hot mot lärarnas frihet kan urskiljas och varifrån kommer i så fall hoten? Är universitetslärare tillräckligt fria att undervisa även i kontroversiella frågor, att välja pedagogiska metoder, eller att ställa höga akademiska krav på studenterna? Nära kopplad till detta är frågan om relationen mellan akademisk frihet och akademiskt ansvar och vilka intressenter utöver lärarna själva som har sådant ansvar. Vi behöver dessutom förstå akademisk frihet utifrån universitetslärarnas dubbla roller som forskare och lärare – en uppdelning som kanske till och med kan ifrågasättas. Panelens huvudfråga blir om svaren på dessa frågor leder till slutsatsen att universitetslärarnas frihet behöver stärkas och kanske skyddas i lag, i parallell till forskarnas frihet.

Moderator: 
Martin G. Erikson, docent i psykologi, Högskolan i Borås

Deltagare: 
Martin Hellström, professor och rektor, Högskolan Väst
Git Claesson Pipping, docent och förbundsdirektör, SULF, Sveriges universitetslärare och forskare
Charlotta Tjärdahl, tillträdande ordförande, SFS - Sveriges förenade studentkårer

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.