Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

Tid: Torsdag 6 juli 2017, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? I så fall på vilket sätt? Och leder satsningarna på forskningsförankring till bättre lärare och därmed till att fler elever når upp till uppsatta kunskapsmål? Under seminariet kommer vi att diskutera dessa frågor. Vi kommer även att försöka utreda vad forskningsförankring egentligen innebär. Handlar det om att öka antalet vetenskapligt skolade lärare i undervisningen och se till att utbildningsinnehållet är vetenskapligt baserat, eller är det lika viktigt att det bedrivs forskning på skolans verksamhet, som en del i arbetet med utvärdering och planering för framtiden? Panelen består av representanter från akademi och profession samt myndighetsrepresentanter och politiskt ansvariga.

Moderator:
Martin Hellström, professor och rektor, Högskolan Väst

Deltagare:
Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet
Erik Bengtzboe (M), riksdagsledamot och ledamot i Utbildningsutskottet
Annika Lovén, verksamhetscontroller/enhetschef, Förskola & Grundskola, Kungsbacka kommun
Lena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet
Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås
Per Kornhall, Skolvärldens bloggare och debattör, Mälardalens högskola

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.