Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

Tid: Torsdag 6 juli 2017, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Forskning visar att sjuksköterskestudenter känner oro inför sin framtida yrkesroll. Inte oväntat med tanke på att det dagligen sker situationer inom svensk hälso- och sjukvård som äventyrar patientsäkerheten. För att öka patientsäkerheten behövs ett fokusskifte från ekonomi och biologi till patienten – till människan. Hur upplevs den vård som ges? Detta fokusskifte måste ske redan på utbildningsnivå. En möjlig lösning kan vara komplex simuleringsträning på kliniska träningscenter där forskning och utbildning integreras – en utbildningsmetod som är kostsam. Hur högt värderas egentligen patientsäkerheten? Det är dags att ta ansvar och möjliggöra för vårdpersonal att erbjuda en mänsklig, trygg och säker vård.

Moderator:
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet

Paneldeltagare:
Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Socialutskottet
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och suppleant i Socialutskottet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Eva Estling, samordnare patientsäkerhet, SKR
Viveka Persson, enhetschef på Utvärderingsavdelningen, UKÄ
Magnus Hagiwara, universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Inledningspresentation hålls av:
Lina Palmér, universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Anders Sterner, doktorand och universitetsadjunkt i vårdvetenskap, Högskolan i Borås