Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vem får 2017 års sociala medier-pris på 100 000 kr?

Tid: Onsdag 5 juli 2017, kl.16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangörer: Högskolan i Borås, Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället. Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg. På Västsvenska Arenan den 5 juli kl 16.00 tillkännager vi årets mottagare av priset. 

Moderator:
Stefan Eklund, chefredaktör, Borås Tidning

Medverkande:
Vinnaren 2017 års sociala medier-pris