Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Almedalen 2018

Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Pensionärer lånar e-böcker, studenter pluggar, barnfamiljer fikar, ungdomar spelar datorspel, bibliotekarien hjälper till med jobbansökan. Samtidigt som våra bibliotek blir färre kompletteras bokläsandet av nya aktiviteter. Vilken roll ska folkbiblioteken spela i samhället?

Tid: Söndag 1 juli 2018, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om "Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?" och se filmen från seminariet.

Sociala medier-priset: Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

I sociala medier tar falska nyheter och robotar ett stort utrymme. Samtidigt ger dessa medier alla en möjlighet att göra sig hörda och ta plats i vårt demokratiska samhälle. Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris vill uppmärksamma dem som använder sociala medier för att främja demokrati.

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om tillkännagivandet av sociala medier-priset och se filmen från Almedalen.

Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag

Psykisk ohälsa hos unga har fördubblats under de senaste 10 åren. Sömnbrist, skolstress och sociala medier pekas ut som riskfaktorer. Vem lyssnar på våra unga och kan vända den alarmerande trenden?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:30-17:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om "Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag" och se filmen från seminariet.

Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska beslut och reformer. Men vill politiker verkligen ta råd av forskare och kan forskare kliva ned från det akademiska elfenbenstornet och komma med politiskt genomförbara förslag?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 19:30 (direkt efter Liberalernas partiledartal)
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst

Läs mer om "Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?"

Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Varje svensk konsumerar i snitt 14 kilo kläder om året. Produktionen av ett plagg kräver stora mängder vatten, kemikalier och långväga transporter. Trots vetskapen om de negativa påfrestningar som modeindustrin har på miljön fortsätter problemen att växa. Hur bryter vi dagens destruktiva beteenden?

Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl.13:30-14:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Högskolan i Borås

Läs mer om "Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?" och se filmen från seminariet.

En bil av textil, när är det möjligt?

Framtidens mode inspirerar teknisk utveckling inom en rad branscher. Stickade blodkärl och fordonsdelar utvecklade från textila tekniker är exempel där samarbete mellan forskare och näringsliv lett till nya möjligheter. Tekniken och idéerna finns, men hur skapas förutsättningar till fler samarbeten?

Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om "En bil av textil, när är det möjligt?" och se filmen från seminariet.

Från usch till resurs – så räddar vi världen från nästa världssvält

Nästa världssvält kan bero på fosforbrist. Fosfor, som används till konstgödning, är en ändlig resurs. Och fosfor är bara en i raden av mineraler som det börjar bli ont om. EU manar nu till bättre hushållning och ökad återvinning av våra mineraltillgångar. Hur ska det gå till?

Tid: Torsdag 5 juli 2018, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om "Från usch till resurs – så räddar vi världen från nästa världssvält" och se filmen från seminariet.

Övrig medverkan i Almedalen

Cirkulärt och digitalt – design för hållbar konsumtion?

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Tid: Söndag 1 juli 2018, kl. 16:30-17:30
Paneldeltagare:
Adrian Zethraeus, projektledare för RE:textile
Anna Lidström, designdoktorand på Textilhögskolan
Erik Bresky, VD för Science Park Borås
Mer information om seminariet "Cirkulärt och digitalt – design för hållbar konsumtion?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)
Se livesändningen från seminariet om hållbar konsumtion i efterhand på Facebook (extern länk)

Öppen vetenskap - behövs det?

Arrangörer: Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet
Tid: Måndag 2 juli 2018, kl. 11:30-12:30
Paneldeltagare: Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap
Mer information om seminariet "Öppen vetenskap - behövs det?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)
Se livesändningen från seminariet om öppen vetenskap i efterhand på youtube (extern länk)

Hur blir Sverige en digital nation i framkant?

Arrangörer: Västsvenska Arenan
Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 09:00-10:00
Paneldeltagare: Ann-Sofie Axelsson, biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap, akademichef
Mer information om seminariet "Hur blir Sverige en digital nation i framkant?" finns på Almedalens programwebb (extern länk)
Se livesändningen från seminariet om "Sverige en digital nation i framkant" i efterhand på Facebook (extern länk)

68-kyrkan – politisk väckelse eller tvångströja?

Arrangörer: Världen idag
Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 10:30-11:30
Paneldeltagare: Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria

Mer information om seminariet "68-kyrkan – politisk väckelse eller tvångströja?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Är Sverige redo för den globala e-handelsrevolutionen?

Arrangörer: Unionen
Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 12:30-13:30
Paneldeltagare: Anita Radon, universitetslektor i företagsekonomi
Mer information om seminariet "Är Sverige redo för den globala e-handelsrevolutionen?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)
Se livesändningen om e-handelsrevolutionen i efterhand på Facebook (extern länk)

Äntligen ny styrning av högskolan?

Arrangörer: SUHF
Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl. 15:00-16:00
Paneldeltagare: Björn Brorström, rektor
Mer information om seminariet "Äntligen ny styrning av högskolan?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Framtidens cirkulära mode

Arrangörer: Industrin tar matchen, TEKO, Sveriges Textil- & modeföretag
Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl. 15:45-16:30
Paneldeltagare:
Anna Lidström, konstnärlig ledare för Re:textile
Jonas Larsson, universitetslektor och forskningsledare
Mer information om seminariet "Framtidens cirkulära mode" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Högskolan på Västsvenska Arenan

Högskolan har sedan år 2016 varit en del av den Västsvenska Arenan. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Arenan är även en viktig plattform för fortsatt påverkansarbete under resterande del av året.

Idag består arenan av följande parter: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer

Läs om högskolans tidigare deltagande i Almedalen.
Läs mer om Almedalsveckan (extern länk).

Kontaktpersoner

Therése Andersson, projektsamordnare för högskolans deltagande i Almedalen
Anna Kjellsson, pressansvarig