Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Tid: Söndag 1 juli 2018, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

I England talas det på sina håll om folkbibliotekens död. Även i Sverige läggs biblioteksfilialer ner. Samtidigt lyfts folkbiblioteket fram som det enda offentliga rum där alla kan få tillgång till datorer och wifi, eller en lugn plats att vara där det finns någon som hjälper till med frågor i vardagen. Folkbiblioteken är enligt undersökningar en av de samhällsfunktioner som befolkningen har störst förtroende för. Och många har en uppfattning om vad folkbiblioteket ska vara – eller inte vara – och för vem. Är biblioteket en plats för tyst läsning, möten, lärande, litteratur och informationssökning, debatt, kreativitet eller upplevelser?

Seminariet bjuder på presentationer av aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Panel och publik diskuterar därefter folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser kan utnyttjas.

Moderator:
Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening

Deltagare:
Ola Pilerot, universitetslektor vid Högskolan i Borås
Katarina Michnik, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås
Christina Persson, utredare för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket
Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef för Varbergs stadsbibliotek
Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet
Markus Lagerquist (M), politiskt sakkunnig i kulturutskottet

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.