Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 19:30 (efter Liberalernas partiledartal)
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst

Forskning påverkar politiska beslut och politiska beslut påverkar forskning. Trots detta rör sig ofta forskare och politiker i helt olika samhällssfärer med olika spelregler. Frågan är om politiker verkligen vill ta råd av forskare och om forskare - med stöd av sin expertkunskap - kan leverera politiskt genomförbara förslag?

Direkt efter Liberalernas tal i Almedalsparken är du välkommen till Forskarpitchen, en kväll i demokratins och forskningens tecken. Under Forskarpitchen låter vi forskare pitcha garanterade evidensbaserade policyförslag till en panel av politiker, där politikerna och även du i publiken får möjlighet att tycka till om kvällens lagförslag. Kommer förslagen att klara en prövning mot den politiska verkligheten? Och går politik och forskning ihop?

Kvällen leds av underhållaren och komikern Johan Wester och eventet gästas av Vetenskap & Allmänhets kampanj ”Hur vet du det?”

Moderator:
Johan Wester, underhållare och komiker

Forskare:
Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås
Cecilia Solér, docent i marknadsföring, Göteborgs universitet
Per Nylén, professor i produktionsteknik, Högskolan Väst

Politiker:
Aylin Fazelian (S), ledamot i Västra Götalandsregionens fullmäktige
Jan Alexandersson (V), ledamot i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Said Abdu (L), näringspolitisk talesperson och ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson, ledamot i utbildningsutskottet

Se film från tidigare års akademikväll:

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.