Från usch till resurs – så räddar vi världen från nästa världssvält

Tid: Torsdag 5 juli 2018, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Nästa världssvält kommer antagligen inte bero på vattenbrist utan brist på fosfor. Det hävdar flera forskare. Fosfor är en nödvändig beståndsdel i konstgödsel och har varit det sedan andra världskriget. Den billiga fosforn utvinns från gruvor. Den har bidragit till att det globala jordbruket har kunnat växa kraftigt i samband med att världens befolkning har tredubblats de senaste 70 åren. Det finns dock en begränsad mängd av fosfor och andra brytbara mineraler på jorden och det mesta förekommer utanför Europas gränser. Det bekymrar EU-kommissionen. Fram till år 2030 beräknas efterfrågan på kritiska råvaror att fördubblas. EU uppmanar därför sina medlemsländer att effektivisera råvaruproduktionen och öka återvinningen. En stor utmaning – hur ska vi lyckas?

Seminariet inleds med ett föredrag där Högskolan i Borås världsledande forskning inom resursåtervinning presenteras. Föredraget följs sedan av en paneldiskussion med deltagare från näringsliv, politik och akademi.

Moderator:
Fredrik Berling

Deltagare:
Anita Pettersson, docent, Högskolan i Borås
Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten

Jan Svärd, VD, EasyMining Sweden AB
Inge Johansson, verksamhetsledare för Waste Refinery, RISE

Läs mer

Globala målen och Agenda 2030 (extern länk)

Risk för slamberg i Sverige