Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.


Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:30-17:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Upplevelser av ökade krav i samhället, ökad stress i skolan, ständigt plingande mobiltelefoner, sociala medier, och utbredd sömnbrist är några av de faktorer som pekas ut som tänkbara orsaker till att unga mår allt sämre. Psykisk ohälsa bland unga har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Även självmordsförsöken har ökat bland de unga vuxna och fler vårdas inom sluten psykiatrisk vård. Problemet är alarmerande. Unga i dagens samhälle utsätts för en mängd råd avseende hur de ska se ut, hur de ska leva sitt liv och hur livet ska vara. För många unga innebär detta en risk att tappa bort sig själv och därmed sträva mot mål som andra har satt upp.

Vid Högskolan i Borås pågår forskningsprojekt för att undersöka hur vi kan vända den ökande trenden av psykisk ohälsa hos unga. Under seminariet diskuteras resultaten av forskningen tillsammans med politiker och företrädare för Socialstyrelsen, elevhälsan, vården och skolan.

Moderator:
Jörgen Tholin, nationell utredare av gymnasiebetygen och prorektor vid Högskolan i Borås

Deltagare:
Malin Jakobsson, doktorand och barnsjuksköterska, Högskolan i Borås
Maria Lundvall, doktorand och distriktssköterska, Högskolan i Borås
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Maria State, enhetschef, Socialstyrelsen
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, (M), Västra Götalandsregionen
Jennifer Frostelid och Alexander Eriksson, podden "Rakt in i väggen"

Läs mer

Bris årsrapport - Skola. Vård. Omsorg. Och den psykiska ohälsan (pdf)

Folkhälsomyndighetens rapport - Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? (extern länk)

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.