Utsikt över Visby

Almedalen 2014

Hur utvecklar forskningsmedel till smarta textilier och mode en av Sveriges största exportsektorer?

Seminariet hölls den 30 juni 2014, kl. 13:30.

Måndag 30 juni kl 13.30-14.30Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E35. Textil- och modebranschen är en svensk doldis, som kan få ytterligare växtkraft via forskning och klusterbildning. Med innovationer som textila blodkärl, tyger som renar vatten och elektroder i kläder kan Sverige bli världsledande mot en ny generation smarta textilier.

Medverkande:

Björn Brorström, Rektor, Högskolan i Borås. Elin Lydahl, Generalsekreterare, TEKO. Marie Rusner, Forskningsledare, Södra Älvsborgs Sjukhus. Roger Tjernberg, Vd, Oscar Jacobson. Jennie Nilsson, Näringsutskottet (S), Riksdagen. Emil Källström, Riksdagsledamot (C), Riksdagen. Johan Trouvé, Moderator, Västsvenska Handelskammaren.

Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?

 

Torsdag 3 juli 2014, kl. 10:30-11:30, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E35. Varje år går 90 procent av forskningsanslagen till de stora universiteten. Den företagsnära forskningen på högskolorna får stå tillbaka i nationell forskningspolitik. Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen. Seminariet ordnas i samarbete med Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen och ingår i Västsvenska Arenan.

Medverkande: Ibrahim Baylan, Vice ordförande utbildningsutskottet (S).Betty Malmberg, Ledamot utbildningsutskottet (M). Peter Honeth, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Leif Blomqvist, Vice ordförande Regionutvecklingsnämnden (S), Västra Götalandsregionen. Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan i Skövde. Björn Brorström, Rektor, Högskolan i Borås.

Moderator:  Johan Wendt, Grundare Mattecentrum och Kodcentrum.

 


 

Högskolan deltagande i andra seminarier och arrangemang

  • Nyttig eller onyttig kultur?Jenny Johannisson, docent och vicerektor för forskning deltar i panelsamtal arrangerat av Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. 30/6 kl. 13:00-13:45.
  • Inkludering i skolan - på vems villkor? Elisabeth Persson, universitetslektor, deltar i panelsamtal 1/7, kl 08:30-10:00. Arrangör: Autism- och asbergerförbundet.
  • Närodlade kläder - en svensk möjlighet? Pernilla Walkenström, adjungerad professor, deltar i panelsamtal 1/7, kl. 14:30-15:30. Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden.
  • Resursfördelningssystemet – en 25-åring i behov av renovering? Rektor Björn Brorström deltar i seminarium 2/7, kl. 08:00-10:00. Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).
  • Framtidens hållbara textilbransch – hur svenskt ledarskap kan hjälpa till att lösa globala sociala och miljömässiga problem och öka svensk konkurrenskraft.
    Svensk Form arrangerar paneldebatt. Nils-Krister Persson från Textilhögskolan medverkar. 1/7 kl 13.00–14.30
  • Kläder som du inte trodde fanns – nya material på catwalken. Modevisning som efterföljs av debatt om smarta textilier, där bland andra Nils-Krister Persson från Smart Textiles deltar. Arrangörer är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, TEKO, Skogsindustrierna och Jernkontoret. 2/7 kl. 17:00-19:00. 
  • Den giftiga tröjan - ett samtal om kemikalier i kläder. Centerpartiet ordnar samtal. Professor Lisbeth Svengren-Holm deltar från högskolan. 3/7 kl. 11:30-12:30. 

Läs mer om Högskolan i Borås forskning och samverkan.