Days of Knowledge

Under frukostmötet fick gästerna höra om de återinvesteringar som Sparbanken Sjuhärad tillsammans med sin ägarstiftelse gjort för att lyfta högskolans forskning och även höra forskarna själva berätta om sina spännande projekt. Det gavs även information om några av de priser som skulle delats ut vid fjolårets arrangemang: Årets studentföretag, Stora hållbarhetspriset och Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris.

Parallellt pågår också diskussioner kring hur arrangemanget Days of Knowledge ska se ut framöver. 

Days of Knowledge – en gemensam högtid

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Vårt samarbete

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad. Inför Days of Knowledge 2019 togs det fram en film för att ge några goda exempel på hur parterna samverkar och tillsammans arbetar för att stärka och utveckla bygden.