Days of Knowledge – en gemensam högtid

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Vårt samarbete

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad. Inför Days of Knowledge 2019 togs det fram en film för att ge några goda exempel på hur parterna samverkar och tillsammans arbetar för att stärka och utveckla bygden.