Låna en forskare 2019

Årets anmälan är stängd. 

Forskare som lånas ut

Anita Pettersson

Besöker förskolor upp till gymnasiet

"Jag forskar om resursåtervinning. Vad händer med materialen från de sopor som vi sorterar? Vad kan vi göra av en mjölkförpackning eller en aluminumburk när sista slurken är slut? Det är viktigt att vi hushåller med jordens resurser.

Jag blev forskare för att jag var intresserad av att hitta nya lösningar och få ett mer hållbart samhälle. Från början var jag mest intresserad av vindkraft, men det blåser dåligt i Borås... Nu jobbar jag mer med förbränning av avfall och biobränslen.Vi bränner avfall för att få energi, och jag tittar på det som blir kvar, askan. Vad kan vi använda av det som blir kvar?"

 


Daniel Ekwall

Besöker förskolor upp till gymnasiet

"Varje år stjäls det gods under transport inom EU för ett värde på över 80 miljarder Euro. Till detta kommer alla övriga kostnader kopplat till risker, stölder och sabotage mot transport och godsflöden. Min bakgrund som koncernsäkerhetschef på DB Schenker har tillsammans med min forskning inom området gjort mig till en av de ledande forskarna inom Europa på tranportsäkerhet. Det intressanta med området är dess fulla kompexitet där geografiska skillnader tillsammans med marknadstrender och teknikutveckling leder till förändring i vad, när och hur produkter stjäls.

Inom den textila delen av min forskning har jag, tillsammans med mina doktorander, fokuserat på spårbarhet inom textila försörjningskedjor, re-design samt närproduktion av kläder.

Det är viktigt som forskare att vara nyfiken, envis samt sökande på samma gång. Som forskare fokuserar man gärna på ett problem genom att vrida och vända på det på alla tänkbara sätt för att hitta bästa sätt att analysera både problemet självt men även hur det samspelar med omgivningen."

 Dan Åkesson

Besöker alla årskurser

"Just nu jobbar jag med ett projekt som ska ta fram en manual för hur man kan återvinna biobaserade "gröna" plaster, så att inte återvinningen ställer till med miljö- och hälsoproblem. En idé vi undersöker är om man kan röta bioplaster på samma sätt som när man återvinner matavfall. Genom att bryta ner plasten med mikroorganismer får man biogas, som kan användas till något bra i samhället. 

Det bästa med att forska är att få undersöka nya saker. Som forskare kan man vara med och utveckla nya teknologier och saker som kan påverka miljön."


Disa Bergnehr

Besöker mellanstadiet upp till gymnasiet

”Varför blir vi människor som vi blir? Hur formas vi av att växa upp i en viss familj och i ett visst samhälle? Hur påverkar det som sker i förskolan och skolan barns och föräldrars vardagsliv? Vad krävs för att lyckas i skolan, och varför misslyckas vissa? Och, hur påverkar barn och unga sin sociala omgivning och det som sker i förskolan och skolan? Detta är några av de frågor som jag ställer i min forskning om barndom, föräldraskap och familjeliv. 

I ett land som strävar efter jämlika och jämställda villkor krävs kunskap om barns och ungas utveckling och lärande, om människors (olika) villkor, och varför människor handlar och tänker som de gör – därför behövs samhällsvetenskaplig forskning.

Blir du intresserad? Jag kan berätta mer om hur livet ser ut för barn och föräldrar i dagens Sverige, och hur det är att jobba som en samhällsvetenskaplig forskare med fokus på familj, förskola och skola.” 

 


Fredrik Ståhl

Besöker mellanstadiet upp till gymnasiet

"Jag har en bakgrund som genetiker och molekylärbiolog och disputerade på ett arbete om resistens mot cellgifter i cancerbehaandling. Därefter har jag arbetat med att bygga upp en internationell databas för gener i råttan och på senare år har jag engagerat mig i ett forskningeprojket rörande gener och livsstilens påverkan på vårt åldrande.
Jag är intresserad av naturvetenskaplig forskning i stort och tycker det är jätteroligt att berätta om sådant."

 


Mats Johansson

Besöker mellanstadiet upp till gymnasiet

"Hur kan det gå åt 10 000 liter vatten för att få fram 1 kg bomull? Varför säger vi att tyger andas? Hur kan en elbil vara ett dåligt miljöval (inte så textilt men ändå)? Forskning och utveckling av nya material och processer för att tillverka tyger på bättre sätt med mindre resursanvändning i fokus, är ett viktigt område på sektionen för textilteknologi. Förutom hållbarhetsfrågor så ägnar sig Mats också åt komfort och funktion, och en hel del smarta textilier, till exempel en duk man kan spela musik på!"

 


Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Besöker gymnasiet
Presentation på engelska eller svenska

Ungefär 300 miljoner ton plast tillverkas varje år och det mesta hamnar på tippen eller i haven. All plast som någonsin tillverkats finns kvar på jorden i någon form. Och genom att återvinna och återanvända plasten skjuter vi problemen framför oss. Därför är Sunils forskning där han tar fram nya gröna material – plast av förnyelsebara råvaror som är biologiskt nedbrytbara – så viktig.

Sunil vann Forskar Grand Prix 2017 och blev bäst i Sverige på att presentera sin forskning på 4 minuter.


Frågor eller funderingar?

Kontakta Lina Färm, kommunikatör.
Mobil: 0701-840213, e-post: lina.farm@hb.se