Tack för intresseanmälan till ForskarFredag 2022!

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektledare för ForskarFredag i Borås?

Kontakta Lina Färm, Högskolan i Borås, eller Fedoua Beckerman, Navet.