ITSM Borås, 15 mars 2023

Digitalisering är en av de starkaste transformativa krafterna i det moderna samhället och den skär igenom samtliga sektorer och branscher. Digitaliseringen har genom AI, sensorer och internet radikalt förändrat samhället och påverkar såväl privat som offentlig sektor i deras strävan att möjliggöra värde för kunder och/eller medborgare. Men med digitalisering ökar också konkurrensen och för att överleva behöver organisationer skapa värdefulla digitala tjänster genom en kombination av kunskap och samverkan. Men hur gör vi det på bästa sätt?

Årets ITSM-konferens fokuserar på värdeskapande i en tidsålder som genomsyras av digital teknik. Under dagen kommer vi därför att få lyssna på intressanta lärdomar och erfarenheter som bland annat rör ITSM-metoder, modeller och ramverk samt olika digitala tekniker så som AI, IoT och Robotics. Du kommer också att få lyssna på hur människor och maskiner kan samverka för att möjliggöra värde för någon eller några.

Presentationerna kommer i vanlig ordning att bestå av en mix av föreläsare från näringslivet och forskare från akademin och vi kommer också att bjuda på en paneldebatt där du får möjlighet att interagera.

Årets tema 

Värdeskapande i en digital tidsålder, med särskilt fokus på digitalisering, artificiell intelligens, och kompetensbehov.

Datum och plats

Den 15 mars, kl. 08.30, Sparbankssalen på Akademiplatsen 1, Högskolan i Borås.

Program

Talare, seminarier och hålltider den 15 mars

Pris

795 kronor exkl. moms (995 kronor inkl. moms). Om du är medlem i itSMF betalar du 695 kronor exkl. moms (870 kronor inkl. moms).

I konferensavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.