"The Nordic cultural model – revisited, rejected, reimagined" – NCCPR 2021

NCCPR flyttas till 10-12 november
Med anledning av den rådande pandemin har vi beslutat att flytta fram konferensen till den 10-12 november 2021. Vi hoppas att läget då kommer tillåta att vi träffas på plats i Borås. Konferensen kommer att inledas på morgonen den 10 november och avslutas efter lunch den 12 november.

Registreringen för konferensen öppnar i augusti.

Deadline för konferenspapers förlängs till den 29 augusti. Om du på grund av framflyttningen inte längre har möjlighet att delta på konferensen kan du mejla abstracts@appinconf.com för att dra tillbaka ditt proposal.

Högskolan i Borås bevakar läget med anledning av corona-pandemin och följer rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD. Om konferensen inte kommer kunna äga rum på plats i november så kommer den att genomföras digitalt.

Den 9 november hålls symposiet Har kulturpolitiken lyckats?. Det är gratis att närvara, och du kan anmäla dig till det samtidigt som du registrerar dig för konferensen. Mer information om symposiet publiceras inom kort.  

__________________________________________________________________

Temat för konferensen är The Nordic Cultural Model – revisited, rejected, reimagined. Vi välkomnar forskare att tillsammans utforska idén om det “nordiska” i kulturpolitiken, både historiskt och idag. Med orden ”revisited, rejected, reimagined” vill vi öppna vi upp för en bred undersökning av den nordiska kulturpolitiken, dess förflutna och dess framtid.

Läs mer om konferensens tema här

Författarvägledning (Guidelines for authors) finns tillgängligt på konferensens engelska sida.

Ladda upp ditt konferensbidrag här

Syftet med den nordiska konferensen är att stärka det nordiska samfundet när det gäller kulturpolitikforskning och att främja nordiska forskarnätverk.

NCCPR är en inkluderande, tvärvetenskaplig konferens där forskare tar upp frågor om nordisk kulturpolitik, från synpunkter som är relevanta både för akademisk forskning och för kultursektorn. Vi välkomnar bidrag från olika ämnen och områden, förutsatt att bidragen hänför sig till vetenskaplig nordisk kulturpolitisk forskning i vid bemärkelse.

Högskolan i Borås bevakar läget med anledning av corona-pandemin och följer rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD. I skrivande stund planerar vi fortfarande att hålla konferensen i Borås i augusti. Det kan bli aktuellt att skjuta upp konferensen till ett senare datum på grund av restriktioner. Vi följer utvecklingen av pandemin noga och kommer att fatta beslut tidigt i maj.

Viktiga datum

  • Inlämning av proposals öppnar oktober 2020
  • Förlängd deadline för proposals till 31 januari 2021
  • Reviewsvar skickas ut i mars 2021
  • Deadline för uppladdning av konferenspaper 29 augusti 2021
  • Registreringen för konferensen öppnar i augusti.

Frågor om konferensen skickas till nccpr2021@hb.se