"The Nordic cultural model – revisited, rejected, reimagined" – NCCPR 2021

Temat för konferensen är The Nordic Cultural Model – revisited, rejected, reimagined. Vi välkomnar forskare att tillsammans utforska idén om det “nordiska” i kulturpolitiken, både historiskt och idag. Med orden ”revisited, rejected, reimagined” vill vi öppna vi upp för en bred undersökning av den nordiska kulturpolitiken, dess förflutna och dess framtid.

Läs mer om konferensens tema här

Läs mer om Call for proposals och lämna ditt bidrag här

Syftet med den nordiska konferensen är att stärka det nordiska samfundet när det gäller kulturpolitikforskning och att främja nordiska forskarnätverk.

NCCPR är en inkluderande, tvärvetenskaplig konferens där forskare tar upp frågor om nordisk kulturpolitik, från synpunkter som är relevanta både för akademisk forskning och för kultursektorn. Vi välkomnar bidrag från olika ämnen och områden, förutsatt att bidragen hänför sig till vetenskaplig nordisk kulturpolitisk forskning i vid bemärkelse.

Högskolan i Borås bevakar läget med anledning av corona-pandemin och följer rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD.

Viktiga datum

Mer information kommer snart.

Frågor om konferensen skickas till nccpr2021@hb.se