Illustration människor inom vård, omsorg och skola

Seminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället

Seminarieserie: Att forma en socialt hållbar välfärd som möter krisens utmaningar

Seminarierna är mötesplatser, både fysiskt och digitalt, där välfärdssamhällets förutsättningar, utveckling och utmaningar diskuteras. Diskussioner som också relaterar till de mål inom ramen för Agenda 2030 som berör social hållbarhet med frågor om att tillvarata resurser (sociala, ekonomiska och ekologiska) på ett rättvist och hållbart sätt.

Syftet med seminarieserien är att skapa en bred plattform där forskningsresultat, som rör aktuella frågor om välfärdssamhället och social hållbarhet, kan presenteras och diskuteras.

Det första seminariet äger rum 16 maj kl. 11.00 –13.00 i DO-tank Center, Textile Fashion Center i Borås. Seminariet har titeln "Existentiell mening i Uddebo – ett exempel för innovation av hållbara livsmiljöer?" Vid seminariet presenterar Margareta Carlén, fil dr i pedagogik och Marita Flisbäck, professor i sociologi, verksamma vid högskolan i Borås, en studie av livet i Uddebo, en plats i Tranemo kommun. Som gäst har vi också Juan Ochoa-Echevarria, områdeschef i Tranemo kommun för kultur, bibliotek och fritid.

Information och anmälan seminarium 16 maj