Lunchseminarium: Ledning och omställning i kris

Seminariet gästas av Christina Mauléon och Sara Hjelm Lidholm, båda universitetslektorer vid Högskolan i Borås samt Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Utdelning av SydVästenpriset 2022

Seminariet inleds med utdelning av SydVästenpriset 2022 som går till Jenny Antonsson, vårdenhetschef inom NU-sjukvården, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, och Maria Bilinski, enhetschef på Borås stad.

SydVästenpriset är ett pris som delas ut varje år av Centrum för välfärdsstudier (CVS). Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och går till en chef inom Västra Götaland som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap. Priset består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor, som delas mellan pristagarna, samt en sydväst.

Läs mer om årets vinnare

Seminarium: Digitalisering över en natt  –  om krishantering och kollegialitet

Christina Mauléon och Sara Hjelm Lidholm berättar om omställningen till ett digitalt undervisningsuppdrag under coronapandemin och vad den inneburit för universitetslärare. Utgångspunkten är en högaktuell studie som visar hur det ofta varit upp till lärarna själva att finna lösningar på såväl de didaktiska och tekniska som de organisatoriska problem som uppstått under krisen. I likhet med andra delar av välfärdssamhället har planer och konkret administrativt stöd saknats för att hantera den digitala omställningen. Men bristen på behovsanpassat stöd kan inte enbart tolkas som ett uttryck för bristande styrning utan har också medfört ökad professionell autonomi och kollegial styrning.

Mats Tinnsten delar med sig av sina erfarenheter om pandemins krishantering och de praktiska utmaningar som den snabba distansbaserade undervisningen inneburit.

Diskussion

Presentationerna åtföljs av diskussion med auditorium, lett av moderatorerna Marita Flisbäck (CVS) och Peter Serrander (SPB).

Anmälan och praktisk information

Datum: 16 november
Tid: 
10:00-10:30: Utdelning av SydVästenpriset
10:45: Mingel med smörgås
11.30–13.00: Seminarium, presentationer och diskussion
Plats: Do-tank Center, Textile Fashion Center i Borås

Anmäl dig via formuläret nedan senast 14 november. Vid frågor eller sen anmälan kontakta cvs@hb.se

Seminariet och prisutdelningen filmas och sänds via webben där åhörare ges möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen. Mingel startar kl. 10:45 då vi också bjuder på lunch i form av en vegetarisk smörgås. Du kan välja om du vill delta hela dagen eller enbart på prisutdelningen eller seminariet.

Arrangörer för seminariet är Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås (SPB) och Centrum för kulturpolitisk forskning. Seminariet är en del i den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.  Temat för serien är ”Att forma en socialt hållbar välfärd som möter krisens utmaningar”

Läs mer

Läs forskningsrapporten När pandemin kom till byråkratin

Seminarieserie: Det socialt hållbara välfärdssamhället