Vuxen och barn vid hyllorna i ett bibliotek

Att fostra läsare: Förväntningar på den ideala läsaren i välfärdssamhället

Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, berättar om styrning av den läsande medborgaren idag och igår. Vilka mål har staten med den läsande medborgaren och vilka politiska verktyg finns tillgängliga för att nå dessa mål? Vad kan detta säga om synen på medborgaren i välfärdssamhället i termer av ”tilltro till” individens resurser och val? Är det så att vissa sociala grupper – mer än andra – ska ”disciplineras” i en viss bildningskultur?

– Jag kommer att prata om hur staten har velat styra fritidsläsning, det vill säga läsning som sker utanför arbete och skola, från andra hälften av 1900-talet till i dag. Jag kommer att ge exempel på hur den ideala läsningen ska gå till samt vilka politiska verktyg som har använts för att locka människor till att läsa, säger Linnéa Lindsköld.

Läs intervju med Linnéa Lindsköld

Gäst på seminariet är Anna-Karin Albertsson, enhetschef vid Biblioteken i Borås, som har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete och som idag arbetar med biblioteksverksamheten på Norrby och Hässleholmen i Borås.

Seminariet avslutas med en diskussion med publiken.

Moderatorer:
Roger Blomgren, professor vid Högskolan i Borås
Marita Flisbäck, professor vid Högskolan i Borås

Anmälan och praktisk information

Datum: 22 november
Tid: kl. 11.30–13.00, med mingel och lunchsmörgås från kl. 11.00
Plats: DO-tank Center, Textile Fashion Center, Borås

Anmäl dig via formuläret nedan senast 15 november. Anmälan är nu stängd.