Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är #jagärhär, det svenska #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg.

Vinnare 2020 är Emma Frans

Årets Sociala medier-pris på 100 000 kronor går till forskaren och vetenskapsskribenten Emma Frans för hennes förmåga att hjälpa svenskarna navigera i coronakrisen på ett kunnigt och kul sätt. Vinnaren tillkännagavs den 1 december under eventet Days of Knowledge i Borås.

– Vi är väldigt imponerade över hur Emma Frans lyckats allmänbilda den svenska befolkningen med både precision och humor. De senaste åren har vi sett hur sociala medier kan utnyttjas för att sprida desinformation, men Emma är ett exempel på hur sociala medier lika framgångsrikt kan användas till att sprida samhällsnyttig fakta, säger Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås och medlem i juryn för Sociala medier-priset.

Se filmen med tillkännagivandet:

Juryn

Vakant, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Nasrine Olson, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Vakant, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Jan Nolin, Högskolan i Borås