Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris


Länk till nomineringsförfarandet finns längre ned på sidan.

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är #jagärhär, det svenska #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg.

Nominera

Sista nomineringsdag är lördag den 15 augusti 2020.
Klicka här för att komma till nomineringsformuläret.

Juryn

Vakant, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Nasrine Olson, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Vakant, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Jan Nolin, Högskolan i Borås