Tiden för nominering har gått ut.

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma och stödja den här utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor går till en person, grupp eller organisation som har utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta.

Både privatpersoner och organisationer kan nominera. Förslag skickas in via formuläret och sista dag för inlämning är den 15 augusti 2020. 

Juryn består av representanter från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Högskolan i Borås, Borås Stad och Borås Tidning.