Program ITSM Borås 2018

Moderator för konferensen är Sarit Monastyrski

Sarit Monastyrski är en välkänd profil i Borås och i över 25 år har hennes röst hörts i radion. I dag är hon programledare för Sveriges största aktualitetsprogram, P4 Extra i Sveriges Radio och leder också eftermiddagsprogrammet i P4 Sjuhärad. Sarit har under flera år också arbetat som konferencier, moderator, hållit föreläsningar och gjort inläsningar av bland annat ljudböcker.

08:30 Kaffe och registrering

09:00 Konferensens öppnande

Björn Brorström, rektor, samt professor Stefan Cronholm, båda Högskolan i Borås.

 

09:10 Keynote: ITIL Update, Philip Hearsum, Axelos

Axelos is the owner of ITIL and the latest ITIL edition is from 2011. During the last years there have been an extensive effort to update ITIL with respect to modern ways of conducting service management. Akshay Anand (product manager) och Philip Hearsum (ITIL portfolio manager) will guide us in order to learn more about the ITIL update.

10:10 Kaffe

10:30 Business Relationship Management (BRM) – en analog möjliggörare för en digital värld, Leif Andersson, Ambassadör för BRM institute i Sverige

En fördel som ”startups” har är att de har skapats i digital transformation och tar ursprung i den. Mer traditionella ”silofierade” organisationer upplever idag utmaningar med att göra IT till en strategisk del av affärsverksamheten och det finns en alienation mellan IT och kärnverksamheten. Att IT och kärnverksamheten har en väl fungerade relation och jobbar mot ett strategiskt partnerskap och med en gemensam ”Value management” är kritiskt för en framgångsrik digital transformation

Leif Anderssons presentation (extern länk)

11:00 Digitalisering – för användarens, organisationens eller bådas bästa? Linda Bergkvist, Karlstads universitet

Digitalisering är i dag på agendan för många organisationer och företag där ekonomiska besparingar och tidseffektivisering hör till argumenten. Men vilken roll har egentligen användaren i företags och organisationers digitala transformering? Och vilka värden upplever den som ett resultat av digitalisering? Med exempel från vård och omsorg, hälso- och sjukvård, och IT-branschen visar Linda Bergkvist på tillvägagångssätt för att fånga användarens värde och hur vi kan lära oss av detta för att lyckas så bra som möjligt i digitaliseringsarbetet.

11:30 Interaktiv session 1: ITIL and Service Management, Philip Hearsum

We are moving into a new era of service management. What are the challenges facing us? What do customers need help with and what is the direction ITIL/ITSM needs to be developed in order meet the needs?

12:30 Lunch

13:30 AI och machine learning – nu och i framtiden, Johan Classon, grundare av New-Innovation Management

Nu är AI och Robotics etablerade som begrepp och viktigt område att ha koll på vad man kan använda det till. Johan är med och driver framgångsrika projekt inom denna bransch och har många erfarenheter om praktisk tillämpning. Vi kommer att få höra om exempel om hur man kan använda AI/Machinelearning för att hantera kundkontakter, beställningar och repetitiva processer.

Hur realiserar organisationer värde effektivt genom automationsteknologier. Vad händer i branschen? Vad vi kan se för nya tjänster och nytta i framtiden? Det är frågor och svar som vi kommer att få ta del av. 

14:00 AI som möjliggörare, Tuwe Löfström, Högskolan i Borås

AI introduceras på bred front i olika tjänster men uppfattas fortfarande av många som något diffust. Genom ett antal konkreta exempel illustreras hur AI kan bidra till att förenkla allt från prognostisering till att överblicka samband i komplexa beslutssituationer. Syftet är att visa på AI som en möjliggörare som kan förenkla, förbättra och skapa nya möjligheter. 

14:30 Kaffe

14:50 Interaktiv session 2: Hur ser den digitala framtiden ut? Peter Hero, itSMF och Leif Andersson

Frågor som kommer att diskuteras är: AI – fler jobb eller arbetslöshet? Blir ”2001: A space odyssey” verklighet? Hur kommer den första cyborg-roboten HAL att påverka samhället? Vad innebär digital transformation, AI, robotics mm för ITSM i framtiden?

15:30 Avslutning, Stefan Cronholm, professor i informatik, Högskolan i Borås