ITSM Borås 2019

Den pågående digitaliseringen kommer att vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren. Den har ökat vikten av effektiva processer för tjänsteleverans samtidigt som den skapar förbättrade möjligheter för digital tjänsteinnovation i samverkan mellan kunder och leverantörer. Årets ITSM-konferens fokuserar på utmaningar i samband med service management och digital tjänsteinnovation utifrån både ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

Service Management i IT-sektorn syftar till att skapa, förbättra och leverera digitala tjänster och är numera ett naturligt inslag i organisationers tjänsteportföljer. För att bedriva framgångsrik service management tar organisationer ofta stöd i något av de ramverk och modeller som existerar på marknaden. Ett av de mest välkända ramverken är ITIL som är utvecklat av Axelos.

Tidigare i år har Axelos publicerat en ny version av ramverket; ITIL 4 Edition och vi är glada att Axelos återigen kan delta på vår konferens genom Philip Hearsum (ITIL portfolio manager). Förmiddagen kommer därför att ägnas åt presentationer och interaktiva sessioner kring ITIL 4 och det kommer naturligtvis finnas möjlighet att ställa frågor direkt till alla föreläsare både efter presentationerna och i en paneldisussion. Under eftermiddagen kommer vi att fokusera på digital tjänsteinnovation; ett område som främst relaterar till aktiviteten design i service management. Eftermiddagspasset inleds med att presentera vad digital innovation innebär, vartefter företaget ByBrick och Högskolan i Borås kommer att ge exempel på hur de arbetar med digital tjänsteinnovation i praktik och teori. Avslutningsvis kommer vi både under för- och eftermiddag att lära oss av varandra genom interaktiva sessioner.

Välkommen!

Datum

Onsdagen den 18 september, 2019

Plats

Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Lokal: Vestindien A och B, byggnad U

Se karta

Pris

595 SEK exkl. moms (745 SEK inkl. moms).
Medlemmar i itSMF och dataförening betalar 495 SEK exkl. moms (620 SEK inkl. moms).

I priset ingår lunch och kaffe.

Program

Till konferensprogrammet

Sista anmälningsdag är 11 september.

Arrangörer

Högskolan i Borås och itSMF