Praxis inom högre utbildning – Med fokus på en nordisk kontext

För mer information se den engelska sidan "Praxis in higher education – With a focus on the Nordic context".