I solidaritet för mänskliga rättigheter i Iran

Vi står upp för de grundläggande yttrande- och organiseringsfriheterna för studenter och medarbetare på vår högskola och runt om i världen, och i motstånd mot diskriminering och ojämlikhet.

– Hos oss på Högskolan i Borås finns studenter och medarbetare med iransk bakgrund. Det pågående våldet i Iran är oacceptabelt och det är oerhört viktigt för oss att visa vår solidaritet med de modiga iranska kvinnorna, säger rektor Mats Tinnsten.

Ta del av SUHF:s uttalande: SUHF är djupt oroade över den rådande situationen för studenter och universitetsanställda i Iran