Disputation Jyoti Kapur

Välkommen när doktoranden Jyoti Kapur försvarar sin avhandling inom Textildesign med titeln:

On the textility of smell in spatial design

Länk till avhandlingen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1426150

Opponent är Jo-Anne Bichard, professor på Royal College of Art, London, England. Disputationen är på engelska.

Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/68628146411

Meeting ID: 686 2814 6411