Disputation Prisca Eutionnat-Diffo

Välkommen när doktoranden Prisca Eutionnat-Diffo försvarar sin avhandling inom Textil materialteknik med titeln:

3D printing of polymers onto textiles : An innovative approach to develop functional textiles.

Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1473759diva2:1473759

Opponent är Barbara Simončič , professor på University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Disputationen är på engelska.

Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/66076307640