Eländesbeskrivningar eller spjutspetsjournalistik? – ett möte mellan välfärdsforskare och journalistiken

Till höstens tredje och sista seminarium i serien om det socialt hållbara välfärdssamhället kommer välfärdsforskaren Maria Wolmesjö vid Högskolan i Borås och Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.
De talar på temat "Eländesbeskrivningar eller spjutspetsjournalistik? – ett möte mellan välfärdsforskare och journalistiken".

Läs mer och anmäl dig här