Disputation: Lukitawesa

Välkommen när doktoranden Lukitawesa försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Methane and Volatile Fatty Acids Production from Toxic Substrate

Opponent är Jerry Murphy, professor vid University College Cork, Irland.