Disputation: Malin Östman

Välkommen när doktoranden Malin Östman försvarar sin avhandling inom Vårdvetenskap med titeln:

Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt
– patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

Opponent är Jan Mårtensson, professor vid Jönköping University

Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

Länk till zoom-mötesrum publiceras här tre dagar innan disputationen.

För praktisk information kontakta forskningshandläggare på jonas.ehrenberg@hb.se och för information om avhandlingen malin.ostman@hb.se