Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag

I januari i år lade hon fram en doktorsavhandling vid Lunds Universitet med rubriken ” Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag”. Nu kommer Teres Hjärpe hit och berättar om hennes studie som handlar om hur det sociala arbetets praktik formas och utvecklas runt mätning och kvantifiering.

Anmäl dig på FoU Sjuhärad Välfärds webbsida