Sydvästenpriset 2020

Vinnarna av årets Sydvästenpris 2020 presenteras.

Mer information och anmälan kommer efter sommaren.

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för femte året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.