Disputation: Adib Kalantar Mehrjerdi

Välkommen när doktoranden Adib Kalantar Mehrjerdi försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Thermally conductive high-density polyethylene composites for ground heat exchangers

Opponent är Carl-Eric Wilen, professor vid Åbo Akademi, Finland.