Seminarieserie: Det socialt hållbara välfärdssamhället

Till vårt första seminarium med temat ”Välfärdens omvandling – ett möte mellan forskarperspektiv och tjänstemannens erfarenheter” har vi bjudit in ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet och Borås stadsdirektör Svante Stomberg.

John Lapidus inleder med att utifrån sin forskning berätta om hur svensk välfärd förändrats särskilt vad gäller styrning och privatisad drift.

Svante Stomberg delar sedan med sig av sina erfarenheter om hur välfärden förändrats och vad det inneburit praktiskt, både vad gäller möjligheter och utmaningar.

Antalet platser är begränsat med anledning av coronasituationen och seminariet kommer därför att även kunna följas på distans.

OBS! För de som är på plats så inleder vi med mingel kl 11:00 och äter en vegetarisk lunchsmörgås. Seminariet startar kl 11.30.

Anmäl dig via formuläret på denna sida

Om seminarieserien

Seminarieseriens fokus är välfärdssamhällets förutsättningar, utveckling och utmaningar. Diskussionerna relateras till de mål, inom ramen för Agenda 2030, som berör social hållbarhet med frågor om att tillvarata resurser (sociala, ekonomiska och ekologiska) på rättvist och effektivt sätt.

Syftet med seminarieserien är att skapa en bred plattform där forskningsresultat som rör aktuella frågor om välfärdssamhället och social hållbarhet på ett lättfattligt sätt diskuteras med allmänheten, politiker och tjänstemän, fackförbund, journalister och forskare etc.

Arrangörer är Centrum för välfärdstudier vid Högskolan i Borås (CVS), FoU Sjuhärad Välfärd och Science Park i Borås.